+45 7027 7024

Analytics

Vi er eksperter i metoden. I er eksperter i jeres arbejde

Analytics

Erfaring er en ledetråd i vores arbejde. Både i de få services vi udbyder, men også i vores søgen efter løsninger. Vi ved af erfaring at ekspertisen allerede findes i din organisation eller virksomhed.

Vores rolle er at bringe den frem i et tillidsfuldt og struktureret forløb.

Hildebrandt Consulting bliver netop derfor hyret af organisationer til Budget- og Benchmarkinganalyser.

Den primære årsag er den simple, at medarbejderne ikke kan genkende deres hverdag i analyserne. Når dialogen først er gået i hårdknude er det svært at mønstre det engagement og entusiasme som en god proces er kendetegnet ved. Selv de bedste analyser udelader eller forsimpler dele af arbejdsopgaverne. Ikke fordi man ønsker at snyde på vægten, men fordi ledelsen ofte alene ser benchmarking som en øvelse i overordnet nøgletalsanalyse.

Vores opgave er at bringe ledelse og medarbejdere tættere på en gensidig forståelse af hverdag og tal. Hvis det er de samme fejl der opstår hver gang man laver disse analyser, hvorfor så ikke prøve helt at undgå dem?

Kommunikation og medarbejderinddragelse er nøgleordene.

En Benchmarkingproces eller arbejdsgangsanalyse er en vedvarende læringsproces der drejer sig om, at sammenligne ensartede og afgrænsede nøgletal. Disse nøgletal anvendes som udgangspunkt – og ikke som facit! – for at diskutere og lære hvilken arbejdsproces, der er den bedste.

Benchmarking idag skal sætte mere fokus på alliancedannelse og procesledelse. Hildebrandt Consultings koncept for Benchmarking handler om at skabe alliancen med medarbejderen – for bundliniens skyld.

Medarbejderne i Benchmarking er afgørende for projektets succes. Benchmarking kræver dyb viden om virksomhedens arbejdsprocesser.

Den viden har medarbejderne – konsulentens opgave er at synliggøre den.

At denne tilgang også skaber øget engagement og stimulerer faglig kreativitet hos medarbejderne er et mål i sig selv.

Medarbejderinddragelse drejer sig ikke kun om fuld information, men også om konkret inddragelse i formulering og diskussion af målepunkter, fortolkninger og strategier.

Vi er specialiseret indenfor udvikling af nye arbejdsgange baseret på integration af IT, arbejdsgange og ledelsesinformation.

Derfor er vores motto: ”Vi er eksperter i metoden. I er eksperter i jeres arbejde”

Nye veje i den offentlige sektor

En antologi hvor vi blandt andet præsenterede vores syn på Benchmarking. Udgivet i samarbejde med Foreningen af kommunale chefer 
Bestil


Udvalgte kunder

 • Økonomistyrelsen
 • Symbion
 • Politiforbundet i Danmark
 • Statstjenestemændenes Central Organisation II
 • HK
 • 5te
 • Dansk Metal
 • Dansk Told & Skatteforbund
 • 3F
 • ProInvestor
 • TIB
 • Mobile Equity Company
 • Teknisk Administrative Tjenestemænd
 • Luftfartsvæsenets Personaleforening
 • Landsforeningen af Bilsagkyndige

Kunder