+45 7027 7024

Kapital

- en bevægelse i risiko

Kapital

Er livsnerven for alle startups. Ja for alle virksomheder. Nogle kan arbejde ved siden af mens de bygger en virksomhed op og er faktisk noget vi anbefaler. Men der kommer en dag hvor man springer ud i det, fordi investeringerne eller væksten kræver det. Kapitalfremskaffelse er særlig vanskelig i Danmark fordi man har så få private venture fonde, derimod findes der en del offentlige eller halvoffentlige venturefonde. 

Men det gælder for dem som for andre, at før du kan rejse kapital, skal du tænke risiko som en investor. 

Det kan vi lære dig. 

Alt afhængig af hvor du befinder dig med din idé vil risikoprofilen for en investor ændres. Meget risiko, lille valuering. Mindre risko, større valuering. Jo længere du er, jo mere du kan “de-riske” din kommende investor jo flere penge kan du rejse til en tilfredsstillende valuering. 

Lad vær med at stikke dig eller din investor blår i øjnene. Der er større chance for at du fejler end at du lykkes. Derfor skal investor have en ordentlig risikopræmie. Omvendt skal du ikke sælge ud for billigt eller for hurtigt. Langt de fleste iværksættere oplever desværre at deres ejerstake svinder ind med årene, simpelthen fordi der skal rejses mere kapital end man har regnet med og at der sker til lavere valueringer end man havde håbet. Det er normalt. 

Der er forskellige løsninger for resultataflønninger, warrant og optionsløsninger, som kan bringe dig tilbage i virksomheden med en fornuftig ejerandel. Men du bliver nødt til at sætte dig i investorens sted og forholde dig til risikoen.