+45 7027 7024

Entrepreneurship

- the art of failing fast!

Entrepreneurship

Er kunsten at lave en virksomhed. Den indeholder mange forskellige discipliner, mange arbejdsopgaver der skal udføres omhyggeligt. Men entrepreneurship er også, og dette er meget vigtigt, en øvelse i fejllæring. Der er mange måder at lave virksomhed på. Ikke kun en rigtig. Der er en måde der passer til dig. Alle entreprenører begår fejl. Du kommer til at begå fejl. Og det er også meningen. Det er hvordan du tackler og lærer af fejlene der i sidste ende vil afgøre om du bliver en succes. Vi forsøger at lære entrepreneurship som en bevægelse i fejl og i hurtig eksekvering. 

En virksomhed vokser op igennem 5 faser, og regredierer desværre også af og til. Det er få, meget få, der har kompetencerne eller ihærdigheden til at kunne gå igennem alle 5 faser, men der er ingen tvivl om at den største værditilvækst for entreprenøren er at tage en virksomhed hele vejen henimod en skaleret forretning. Det tager tid, oftest mellem 7-10 år. Og for nogle bliver det deres livsværk. Andre laver flere virksomheder og exitter dem hurtigere. 

 


Ideen

Ideen er starten på en virksomhed. Men den er også meget overvurderet. 


Produkt

Hvad vil du sælge? Hvilket problem løser du for kunden? Hvordan vil du distribuere dit produkt?


Proof of Concept

Din første kunde er pivotal. Lær hvorfor han køber. Hjælp ham hjælpe dig med at positionere dit brand.


Proof of Business

Kan markedet penetreres profitabelt? Skal man indgå partnerskab? Hvad er marginerne?


Skalering

Hvormeget kan du sælge og hvad koster det? Det er her du bliver en trussel mod de store spillere. Det er her pengene er.