+45 7027 7024

CC SYNBIO

Fremtidens grønne produktion
19 Oct 2014

CC Synbio

Center for Commercialisation of Synthetic Biology (CC SYNBIO) er et initiativ i samarbejde med CBS og Center for syntesebiologi på Københavns Universitet.

Mission

Vi vil omsætte syntesebiologiens potentiale til banebrydende virksomheder og produkter til fremtidens biobaserede samfund. Vi ønsker at skabe et selvbærende økosystem bestående af kapital, ideer og arbejdspladser, også indenfor de arbejdspladstunge følgeindustrier.

Derfor syntesebiologi/bio-produktion

Forskningsmæssigt er syntesebiologi/bio-produktion markedsmodent på en række områder. Særligt inden for den plantebaserede syntesebiologi har vi et unikt selling point og et center for syntesebiologi, der har potentialet til at blive verdensledende. Samtidig ligger området i forlængelse af Danmarks i forvejen unikke erhvervsmæssige styrkeposition inden for biotek og biofarma.

Syntesebiologiens kommercielle økosystem – år 0-20

For at kunne høste værdien af vores grundforskning skal der skabes et system af kapital fra eksisterende virksomheder og forskningspuljer til nye startups og videreførsel og kommercialiseringen af den forskning, der massivt skal udfolde en ny stor industri i Danmark. Når et stærkt selvbærende og kapitalmæssigt selvsupplerende økosystem er etableret, skal ambitionen være at tiltrække entreprenører fra hele verden, der vælger at starte op i Danmark.

Vi ønsker at etablere rammerne for et kommercielt økosystem for syntesebiologien, som skaber parløb mellem den forskningsmæssige og kommercielle udvikling af området. Der er fokus på alle dele af udviklingskæden fra grundvidenskab til valideret viden til produkt/start-up/ early exit til kommercialisering, arbejdspladser og en helt ny industri i Danmark. Investor dimensionen i økosystemet skal tilgodese såvel public-private partnerships, som tidlig og senere exit/opkøb af eksisterende industri.

Du kan følge det her.

Som den første konkrete udmønting af initiativet er der etableret et samarbejde mellem CBS og Københavns Universitet i 2014 om at parre business studerende og forskere, hvilket mundede ud i  yderligere beskrivelser af det kommercielle potentiale indenfor syntese biologi i en række business cases og bacheloropgaver.

Julie 2014. Fremlæggelse af Businesscases indenfor Sandalwood, Ingenol 3-Angelate m.m. af CBS studerende sammen med forskerne på KU.

Juli 2014. Fremlæggelse af Businesscases indenfor Sandalwood, Ingenol 3-Angelate m.m. af CBS studerende sammen med forskerne på KU.

 

 

 

 

 

 

 

I 2014 og 2015 udvides det samarbejde til også at involvere studerende på ITU.

Evaluering af forløbet. Vi fortsætter med at bringe studerende og forskere sammen i 2014 og 2015

Evaluering af forløbet. Vi fortsætter med at bringe studerende og forskere sammen i 2014 og 2015